שלבי התפתחות התינוק

שלבי התפתחות התינוק: 10-15 חודשים

שלבי התפתחות התינוק: 10-15 חודשים

שלבי ההתפתחות: גילאי 10-15 חודשים התפתחות מוטורית הבייבי שלך כבר זוחל מעל מכשולים, עולה ויורד

שלבי התפתחות התינוק: 8-10 חודשים

שלבי התפתחות התינוק: 8-10 חודשים

שלבי ההתפתחות: גילאי 8-10 חודשים התפתחות מוטורית התפתחות המוטוריקה העדינה כבר נראית לעין, התינוק מבצע

שלבי התפתחות התינוק: 6-8 חודשים

שלבי התפתחות התינוק: 6-8 חודשים

שלבי ההתפתחות: גילאי 6-8 חודשים התפתחות מוטורית מתחילה התפתחות אחיזת צבת. זחילה: הובלת ידיים ורגליים

שלבי ההתפתחות 0-2 חודשים

שלבי ההתפתחות 0-2 חודשים

שלבי ההתפתחות: גילאי 0-חודשיים התפתחות מוטורית אין עדיין הפרדות תנועה של ידיים ורגליים. התינוק בעיקר

שלבי התפתחות התינוק: 2-5 חודשים

שלבי התפתחות התינוק: 2-5 חודשים

שלבי ההתפתחות: גילאי 2-5 חודשים התפתחות מוטורית התינוקת שלך מתחילה ליצור קשר עין. הראייה מתחילה